U1600 کلاس Premium

U1600 کلاس Premium

قیمت : - تومان

تخفیف: - تومان

ناموجود

توضیحات

یونیت های مدل Premium
 

این یونیت تولید کارخانه اولترادنت آلمان است که نزدیک به 100 سال تجربه در زمینه تولید یونیت های دندانپزشکی دارد.

ﯾﻮﻧﯿﺖ های کلاس Premium ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ؛ اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﺮاﺣﻰ و ﻇﺎﻫﺮ دل  ﻓﺮﯾﺐ آن اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﻘﻼﺑﻰ Vision U آن را ﯾﻮﻧﯿﺘﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. می توان واژه هایی نظیر لوکس، راحتی و تکنولوژی را یکجا در یونیت های کلاس Premium یافت.
یونیت های کلاس Premium برای سرعت عمل و آسودگی هر چه بیشتر، ﺑﻪ 2 ﺗﺎﺑﻠﺖ تمام ﻟﻤﺴﻰ رﻧﮕﻰ 7 اینچی برای دندانپزشک و دستیار ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮاى ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺬت بردن از ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﺎى ULTRADENT، اﯾﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﻨﺴﺘﺮوﻣﻨﺖ ﻫﺎى دﻧﯿﺎ- ﺑﯿﻦ اﯾﺮ ﺳﻮﯾﯿﺲ- ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﻣﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﺎى ULTRADENT ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد؛ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روﮐﺶ اﯾﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﺎ را در اﻧﻮاع ﭼﺮم و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺎژور ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺮ ﺳﺮى ﺑﯿﻤﺎر را از ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗواند داراى دﺳﺘﻪ ﻣﺘﺤﺮك و ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺘﻪ ﻣﺘﺤﺮك صندلی بیمار باعث ارگونومی و راحتی بیشتر بیمار و در نتیجه ایمنی بیشتر دندانپزشک می شود.
لذت درمانی ساده با یونیت های لوکس ULTRADENT با امکانات فراوان

یونیت های کلاس Premium در 3 مدل U6000 S ، U6000 F و U1600 موجود است و تفاوت آنها در نحوه قرارگیری میز و تابلت پزشک می باشد.

در ادامه، تجهیزات جذاب  مدل U 1600 را به شما معرفی می کنیم:

مدل U 1600
این مدل شامل یک بازوی چرخشی بسیار محکم است که محل در قرارگیری سینی به آن متصل شده است؛ تابلت دندانپزشک و محل قرارگیری اینسترومنت ها به طور ایده آلی با محل قرارگیری سینی ترکیب شده اند.
اﯾﻦ مدل از ﻋﻤﻠﮑﺮد و ارگونومی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﯾﻨﺴﺘﺮوﻣﻨﺖ ها در اﯾﺪه آل ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ حرکت و اﺷﺎره، اﯾﻨﺴﺘﺮوﻣﻨﺖ ها و سینی در دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﻼ راﺣﺖ و ﺑﺪون دردﺳﺮ!
تابلت دستیار دندانپزشک نیز دارای مثل تبلت دنداپزشک دارای صفحه نمایش رنگی لمسی است و نگهدارنده 4 اینسترومنت است (به همراه ساکشن بزرگ و کوچک).
قابلیت منحصر به فرد دیگر تابلت دندانپزشک و دستیار، اتصال به نرم افزار Vision U برای درمانی راحت، بدون استرس و اشتباه است.

1- تبلت دستیار 2- تبلت دندانپزشک 3- دوربین داخل دهانی 4- کامپیوتر ALL IN به همراه نرم افزار Vision U

صندلی بیمار بسیار ارگونومیک بوده و سفارش در انواع چرم و فوم و همچنین ماساژور (با توجه به چرم و فوم انتخابی) امکان پذیر است. قسمت های مختلف صندلی بیمار در این مدل قابل جداسازی و استریل می باشند.
Ultradent نه تنها عملکرد یونیت ها را در نظر می گیرد بلکه به فکر هرچه زیبا تر کردن محل کار شما می باشد.به همین منظور  شما می توانید رنگ بدنۀ یونیت خود، رنگ فریم تبلت دندانپزشک و دستیار، همچنین جنس و رنگ چرم، صندلی بیمار را به صورت اختصاصی برای خود و به سلیقه خود طراحی کنید.

 

سیستم مولتی مدیا Vision U به همراه با کامپیوتر (ALL IN) لمسی 21.5 اینچی Lenovo و دوربین داخل دهانی است.
نرم افزار Vision U یک نرم افزار پزشکی و تکنیکی است. به طور کلی این نرم افزار شامل :
a. پشتیبانی بصری پزشک و دستیارش در همه شرایط
b. ضبط اتوماتیک تمامی اطلاعات ( قبل ، بعد و در طول درمان)
c. برنامه کلی نگهداری و سرویس ها و کلیه هشدارهای یونیت
d. برنامه سرگرمی برای بیمار

1-برنامه بهداشت 2- اطلاعات بیمار به صورت 3 بعدی 3- برنامه نگهداری و سرویس یونیت

مانیتور این کامپیوتر دارای کیفیت بسیار عالی با شیشه ای ضد بازتابش به چشم دندانپزشک است.این مانیتور بدون هیچگونه فریم و لبه است که در عین زیبایی ، شما قادر خواهید بود به راحتی صفحه نمایش را تمیز نمایید.زیبایی این کامپیوتر با پوشش آلمینیومی بسیار شکیل در پشت صفحه، تکمیل می شود.
دوربین داخل دهانی دارای پوشش آلومینیومی ایست. از قابلیت های این دوربین می توان به سیستم فوکوس خودکار و قابلیت ضبط عکس های متحرک (ویدئو) و عکس های ثابت را دارد.
یونیت های دندانپزشکی اولترادنت دارای گارانتی 3 سالۀ نیکنام طب آینده می باشد.


دانلود بروشور یونیت های ULTRADENT

محصولات مشابه