اخبار

 • آزمایش میکروموتور Bien Air MX-i در دانشگاه Colonge آلمان 2018/5/1

   آیا می دانستید که برخی از مارک های اصلی ایمپلنت در عمل دارای خطای 50% یا بیشتر هستند؟
  کمی در این مورد فکر کنید.
  اگر کنسول در زمان قرار دادن ایمپلنت بر روی سرعت 20 RPM تنظیم شده باشد، RPM (دور در دقیقه) در عمل بین 12 تا 28 RPM متغیر خواهد بود. حتی در بعضی از میکروموتورهای متداول و معروف، نوسانات از 8 تا 62 RPM می باشد!!! اگر کنسول بر روی تُرک (گشتاور) 35 Ncm تنظیم شده باشد ، در چرخش ایمپلنت میزان تُرک از 15 تا 50 Ncm خواهد بود!
  در دانشگاه Colonge آلمان، میکروموتور Bien Air MX-i مورد آزمایش قرار گرفت و نتیجه بسیار حیرت آور بود: تنها در حدود 1٪ خطا در عمل؛ حتی بعد از 1000 مرتبه استرلیزاسیون خطا بیشتر نخواهد شد !
  و این یک دقت سوییسی است!

  آزمایش میکروموتور Bien Air MX-i در دانشگاه Colonge آلمان