اسپری رسوب گیر آب (Aqua Care)

اسپری رسوب گیر آب (Aqua Care)

قیمت : - تومان

تخفیف: - تومان

موجود

توضیحات

اسپری رسوب گیر آب (AquaCare)

اسپری AquaCare بین ایر برای از بین بردن رسوب داخلی و همچنین رسوب مجرای آب هندپیس ها و آنگل ها استفاده می شود. این محصول بدون آنکه به خود اینسترومنت صدمه بزند، رسوب های آب را در خود حل و خارج کرده و در نتیجه اینسترومنت را تمیز می نماید.
استفاده از این اسپری برای رسوب گیری اینسترومنت های جراحی و ایمپلنت بسیار توصیه می شود.
برای استفاده های مختلف از این اسپری، بین ایر 2 سَری در نظر گرفته شده است:
شکل 1-  سَریِ مخصوص رسوبگیری داخلی اینسترومنت
شکل 2- سَریِ مخصوص رسوبگیری مجرای آب اینسترومنت